Sanal POS (Vpos) Nedir?

Günlük yaşamda kredi kartlı alışverişlerde kullandığımız POS (Point of Sale- Ödeme Noktası) cihazlarının, e-ticarete ve dolayısıyla internet’e uyarlanmış şekline VPOS (Virtual Point of Sale- Sanal Ödeme Noktası) denir.

Aynı zamanda Sanal POS olarak da adlandırılan VPOS, Internet üzerinden alışveriş yaptıran işyerlerinin kredi kartından tahsilât yapabilmelerini sağlayan bir POS yazılımıdır.

Sanal POS Nasıl Çalışır?

 • Sanal POS; müşteri-satıcı arasındaki alışverişlerin internet üzerinden, elektronik ortamda yapılmasını sağlar.
 • Bir siteden alışveriş yapan müşteri, kredi kartı bilgisini sitenin formuna girdikten sonra, bu bilgiler, internet üzerinden güvenli bir şekilde bankaya ulaşır ve provizyon alınır.
 • Sanal POS yazılımı provizyonun güvenli bir şekilde alınmasını sağlar. Internet üzerinden transfer edilen bilgilerin 3’üncü şahısların ellerine geçmesini önlemek için kullanılan SSL şifreleme tekniğine uyumlu çalışır.
 • Banka; siteden alışveriş yapan kişilerin yaptığı, daha önce provizyonu alınmış işlemlerin alışveriş tutarlarını kredi kartı limitlerinden düşerek üye işyerinin banka hesabına geçirilmesini sağlar.

Sanal POS Uygulamasına Nasıl Geçilir?

 • Şirketin kendi web sitesi yoluyla e-ticaret yapabilmesini sağlayan bir yazılım olan VPOS uygulamasına geçmek son derece kolaydır.
 • Bunun için firmanın ticari hesap açtığı banka ile üye işyeri ve e-ticaret sözleşmelerini imzalaması, ardından da bankaya ait VPOS yazılımını kendi web sitesine kurması yeterlidir.
 • Sanal POS Internet üzerinden yapılan satışlar için bilinen en etkili yöntemdir.
 • Özellikle perakende (B2C) satışlarda yüzde 35-40 arasında artış sağlamaktadır.
 • Firmanın yerel bir pazardan daha geniş pazarlara, hatta yurtdışına açılmasına olanak sağlar.
 • Firma imajını ve rekabet gücünü olumlu yönde etkiler.
 • Geleneksel satış sürecinden çok daha kısa sürelerde alışveriş olanağı tanır.
 • Zamandan yapılan bu tasarruf, müşteri memnuniyeti ve bağımlılığını artırır.
 • Satışlarla ilgili bilgileri veri tabanına aktarır ve saklar.
 • Sanal POS’ la yapılan alışverişlerde güvenlik son derece yüksektir.
 • Sanal POS; firmadan kredi kartıyla alışveriş yapan bir müşterinin, kredi kartı bilgilerini alarak firmanın web sitesi kanalıyla Internet üzerinden ilgili bankaya iletir. İşlemin sonucunu onay veya ret olarak geri bildirir.
 • Bu süreç esnasında, gerekli kontrol işlemleri dijital olarak gerçekleştirilir.
 • Banka ve üye işyeri arasında dijital imza, dijital sertifika yoluyla yapılan kontrol sonucu gelen teyit bilgisi, bankadan üye işyeri ödeme sistemine provizyon (nakde çevirme işlemi) sonucu olarak geri döner.
 • Bu işlemin ardından müşterinin kredi kartından alışveriş tutarı düşülür ve üye işyerinin bankadaki hesabına geçirilir.
 • Üye işyeri sistemi de (yani firma web sitesindeki VPOS sistemi) provizyon sonucuna göre yapılan işlemlerin geri bildirimini web ortamına aktarır.
 • Bu şekilde işlemin kontrolü ve takibi net bir şekilde sağlanmış olur.
 • Tüm bu işlemler sadece birkaç saniye içinde tamamlanır.
 • Bu işlemlerin tam bir güvenlik içinde yapılması için, bankalar sanal POS hizmeti verecekleri web sitelerinde SSL 128 bit’lik şifreleme şartını arar.

Türkiye’deki bazı bankaların sunduğu sanal POS sistemlerinin, firma tarafından kurulumu ve işletilmesi için belli başvuru aşamaları ve prosedürleri vardır. Genel olarak tüm bankalarda benzer bir başvuru kabul süreci mevcuttur. Farklılıklar ise daha çok detaylarda (Sanal POS kullanım eğitimi verilmesi, bakım hizmetleri olanağı, uygulama yardımı ve ek sözleşmelerle verilen ek hizmetler vs.) söz konusudur.

Başvuru ve bununla ilgili genel prosedürleri şöyle sıralayabiliriz:

Öncelikle şirketin, bu sistemi tercih ettiği bankada, ticari bir hesap açtırması. Bu hesap açtırma süreci, şirketin ticari ve kurumsal konumuna göre alt prosedürlerde değişiklik gösterebilir. 2’inci aşama ise, bankada ticari hesap açtırmış, ya da halihazırda hesabı bulunan şirketin, Sanal POS hizmetinden yararlanmak istediği bankayla imzalayacağı “Üye İşyeri Sözleşmesi”dir. Bu sözleşme içinde genel olarak şu aşamalar izlenir:

 • Öncelikle şirketinizin, bu sistemi tercih ettiği bankada, ticari bir hesap açtırması gerekir. Bu hesap açtırma süreci, şirketinizin ticari ve kurumsal konumuna göre alt prosedürlerde değişiklik gösterebilir.
 • İkinci aşamada bankada ticari hesap açtırmış, ya da hâlihazırda hesabı bulunan şirketinizin, Sanal POS hizmetinden yararlanmak istediği bankayla imzalayacağı “Üye İşyeri Sözleşmesi”dir. Bu sözleşme için genel olarak şu aşamalar izlenir:
 • Üye işyeri başvuru formunun doldurulması
 • Bankayla üye işyeri sözleşmesinin imzalanması
 • E-ticaret yapılacağına dair, sanal POS kullanım sözleşmesi
 • Onaylanma sonucu, sanal POS yazılımının, şirketin web sitesine kurulumu
 • Banka ve firma tarafından sistemin test edilmesi ve uygulamaya geçiş
 • Bankanın politikasına göre, ek olarak istenen belgeler veya ek verilen hizmetler de söz konusu olabilir.
 • Ek e-ticaret sözleşmeleri, sanal POS kullanımı için ödenecek ücret ya da komisyonlarla ilgili sözleşmeler, web sitesinin alışveriş kartı, dijital güvenliği, e-ticarete uygun bir tasarım, stok, muhasebe sistemi yardımı, sistemin belli aralıklarla kontrolü ya da bakımı ve şirket çalışanlarına sanal POS kullanım eğitimi hizmetleri gibi uygulamalar bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.
 • Bunlar, genel olarak bankalar tarafından uygulanan prosedürlerdir. Ancak bankanın politikasına göre, ek olarak istenen belgeler veya ek verilen hizmetlerde söz konusu olabilir. Örnek olarak ek e-ticaret sözleşmeleri, sanal POS’un kullanımı için bankanın vereceği ek hizmetlere ve bunlar için ödenecek ücret ya da komisyonlara dair sözleşmelerin yanında; web sitesinin alışveriş kartı, dijital güvenliği, e-ticarete uygun bir tasarım, stok, muhasebe sistemi yardımı, sistemin belli aralıklarla kontrolü ya da bakımı ve şirket çalışanlarına sanal POS kullanım eğitimi hizmetleri verilebilir.

Konuya uzak biri için, bir VPOS ’un etkinliği onun güvenli olup olmaması ile ilgilidir. Oysa bütün sanal POS’lar zaten son derece etkin bir güvenlik ağına sahiptir ve bu hizmeti veren bankalar, güvenlik konusunda en ufak açığa tahammül etmezler.

Güvenlik yönünden sanal POS sistemleri, bu konuda hizmet veren bankaların kontrolü altındadır. Bu nedenle güvenlik, sanal POS’lar açısından belirleyici, daha doğrusu farklılaştırıcı bir unsur değildir.

İyi bir Sanal POS hangi özelliklere sahip olmalıdır?

 • Kullanım rahatlığı
 • Farklı işletim sistemlerine uyum
 • Yabancı paralarla işlem yapabilme özelliği
 • Bankalara ödenecek işletim bedeli ve komisyon oranlarının uygun olması
 • Ödeme veya tahsilâtlarda geçerli olan kredi kartlarının çeşitliliği
 • Müşteri-satıcı arasında işlem kolaylığı sağlayan Türkçe ara yüz (Türkçe kullanım desteği)