MARKALAR İÇİN İNOVASYON

İnovasyon, “yeni ve değişik bir şey yapmak” anlamına gelen Latince innovare kelimesinden türetilmiştir. Türkçe karşılığı “yenilenme” olarak da nitelendirilebilir. İnovasyon, farklı ve yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu yenilikler, bir ürün veya hizmeti daha kullanışlı, dikkat çeken ve tüketici için fırsata dönüştürecek şekilde geliştirmektir. İnovasyon tek başına yenilenme olmayıp, yenilik ürününü de içine alan ve pazarlama niteliğini kabul eden bir süreçtir. İnovasyon yapan firmalar, kendilerini geliştirerek iş sahalarını arttırırlar. Dolayısıyla karlılık ve işe alımlar da artar. İnovasyon firmaları marka yapan önemli olgulardan biridir. Yalnız inovasyon deyince sadece ürün yenileme algılanmamalıdır. İnovasyon, aynı zamanda günümüzde trend olan dijital pazarda da sağlanmalıdır. Firmalar sosyal ağlar ve web sitelerini etkin olarak kullanırken tüketicinin çıkarlarını arttıracak inovatif fikirler geliştirmeli ve bunu sürdürmelidir. Bu sayede internette popüler olurken, marka bilinirliklerini de yüksek oranda arttıracaklardır.