İNTERAKTİF PROJELERİNİZDE BRIEF KULLANIN!

Firmalar artık web tasarım, dijital pazarlama, sosyal medya gibi projelerini e-mail aracılığıyla yürütmeyi tercih ediyor. Projelerin daha anlaşılır olması ve tarafların karşılıklı uzlaşması için doğru soru ve cevapları bulmaları gerekiyor. Bu konuda da devreye doğru hazırlanan brief giriyor. Brief, kısa ve öz anlamına gelen bir kelimedir. İletişim alanında, anlatılması istenilen mesajın doğru ve net bir ifade ile işin yapılacağı tarafa iletilmesidir. Türkiye Reklam Araştırma Merkezi ‘ne göre brief;  “Yaratıcı stratejinin oluşturulması yönünde ilk adım. Müşterinin reklam ajansına geçtiği ilk doküman. Brief üzerine yapılan çalışmalar,araştırmalar ve tartışmalar sonucu müşteri ve ajansın üzerinde hemfikir olduğu yaratıcı strateji ortaya çıkar.” olarak tanımlanmaktadır. Brief firmaya ulaştığında mutlaka müşteriye bir debrief oluşturulmalıdır. Böylece brief ‘in doğru anlaşılıp anlaşılmadığı ortaya çıkar ve strateji oluşumunu doğru bir şekilde etkiler.